PL
Poświęć minutę dziennie na uzupełnienie danych w Qlic-Covid dotyczących Twojego stanu zdrowia. Pomóżmy razem epidemiologom i naukowcom:
  • zidentyfikować obszary wysokiego ryzyka występowania COVID-19
  • zrozumieć tempo rozprzestrzeniania się wirusa
Rozpocznij
Realizacja projektu
Partnerzy Technologiczni
Partnerzy Merytoryczni
Konsultant medyczny:
Jarosław J. Fedorowski,
Prof. uniw., MD, PhD,
MBA, FACP, FESC
Rozpocznij